ติดต่อ 

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
หมู่ที่ 1  ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 
โทรศัพท์ 037391363   โทรสาร 037391685

www.anubanongkharak.ac.th

DSC_0285
DSC_0078