โครงสร้างหลักสูตร    

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ 

หลักสูตรวิชา ประวัติศาสตร์ 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรว่ายน้ำ

หลักสูตรต้านทุจริต

DSC_0285
DSC_0078